Witamy na stronie Ośrodka Diagnostyki i Terapii rozwoju.

Obejmujemy opieką specjalistyczną dzieci i młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. W ramach ośrodka funkcjonują następujące poradnie:
* Poradnia Pediatryczna
poniedziałki 15.30-18.00 dr n. med. Katarzyna Żak-Jasińska
środa 16.00 – 18.00 lek. med Adam Hermann
piątek 16.00 – 18.00 lek. med. Adam Hermann
* Poradnia neurologiczna
* Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Ośrodek prowadzi terapię:
* pedagogiczną
* psychologiczną
* rehabilitacji ruchowej
* logopedyczną

Wszystkie wymienione poradnie zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży.
Jeśli niepokoi państwa rozwój waszego dziecka, lub macie trudności wychowawcze skontaktujcie się z nami osobiście lub telefonicznie.
Właściwa diagnoza i systematyczna rehabilitacja, może poprawić i często wpływa korzystnie na zmianę stanu zdrowia dziecka.

Oferta Ośrodka diagnostyki i terapii zaburzeń to pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie następujących zaburzeń:
– ADHD
– całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)
– Mózgowe porażenie dziecięce
– zespół Downa