• banner image

Ośrodek diagnostyki i terapii dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju

Witamy na stronie Ośrodka Diagnostyki i Terapii rozwoju.

Obejmujemy opieką specjalistyczną dzieci i młodzież do 18 roku życia z zaburzeniami rozwoju o różnej etiologii. W ramach ośrodka funkcjonują następujące poradnie:
* Poradnia Pediatryczna
poniedziałki 15.30-18.00 dr n. med. Katarzyna Żak-Jasińska
środa 16.00 – 18.00 lek. med Adam Hermann
piątek 16.00 – 18.00 lek. med. Adam Hermann
* Poradnia neurologiczna - lek. med. specjalista neurologii dziecięcej Marek Kużel
* Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - dr. n. med. Marek Kobus
* Poradnia rehabilitacji - lek. med. Anna Dzięgiel

* Poradnia hematologiczna
poniedziałki 15.30-18.00 dr n. med. Katarzyna Żak-Jasińska

Ośrodek prowadzi terapię:
* pedagogiczną
* psychologiczną
* rehabilitacji ruchowej
* logopedyczną

Wszystkie wymienione poradnie zajmują się diagnozą i terapią zaburzeń w rozwoju psychoruchowym dzieci i młodzieży.
Jeśli niepokoi państwa rozwój waszego dziecka lub macie trudności wychowawcze, pojawiają się niepokojące objawy w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka, zgłoście się do naszej placówki.
U nas możecie skonsultować się ze spacjalistami oraz poddać dziecko specjalistycznej obserwacji i badaniom.

Oferta Ośrodka diagnostyki i terapii zaburzeń to pomoc dla dzieci i młodzieży w zakresie następujących zaburzeń:
– ADHD
– całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera)
– Mózgowe porażenie dziecięce
– zespół Downa


Rejestracja telefoniczna

Poniedziałek - Piątek
8.00 - 18.00

Mgr Natalia Wasiewicz - terapeuta integracji sensorycznej

Czytaj więcej

Mgr Agnieszka Krasnodębska - pedagog specjalny, komunikacja alternatywna

Czytaj więcej

Mgr Anna Rucińska - fizjoterapeuta

Czytaj więcej