Cennik

oditer
Oditer cennik
Czas Cena
KONSULTACJE
lekarz psychiatra wizyta 200,0 zł
lekarz psychiatra (konsultacja diagnostyczna) wizyta 250,0 zł
lekarz pediatra wizyta 150,0 zł
lekarze specjaliści (neurolog, hematolog, rehabilitacji i inni.) wizyta 150,0 zł
KONSULTACJE z: logopedą, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem do 45 min. 80,0 zł
TERAPIA
Logopedyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna do 45 min. 80,0 zł
rehabilitacja met. NDT - Bobath do 45 min. 100,0 zł
integracja sensoryczna do 45 min. 100,0 zł
terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze) do 45 min. 80,0 zł
terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii do 45 min. 80,0 zł
terapia ręki do 45 min. 80,0 zł
Trening umiejętności społecznych (TUS) / Szkoła dla rodziców pakiet 10 zajęć 800,0 zł
DIAGNOZA
Pełna kliniczna diagnoza autyzmu (złożona: diagnoza i konsultacja psychiatry, padanie ADOS2, badanie psychologiczne) dla dzieci od trzeciego roku życia do 8 godz. 1350,0 zł
Kliniczna diagnoza autyzmu ADOS 2 do 3 godz. 650,0 zł
Kliniczna złożona diagnoza autyzmu dla dzieci od trzeciego roku życia do 6 godz. 1100,0 zł
diagnoza gotowości szkolnej do 3 godz. 350,0 zł
diagnoza integracji sensorycznej do 3 godz. 350,0 zł
diagnoza neurologopedyczna do 1,5 godz. 150,0 zł
diagnoza rehabilitacyjna do 1 godz. 150,0 zł
diagnoza trudności w nauce do 3 godz. 350,0 zł
diagnoza funkcjonalna - (badanie profilu psychoedukacyjnego dzieci od 6 miesięcy do 7 lat) PEP-R do 4 godz. 300,0 zł
wielowymiarowa ocena funkcjonowania dzieci IDS i IDS-P do 1,5 godz. 300,0 zł
diagnoza intelektu WISC-R do 1,5 godz. 300,0 zł
diagnoza poziomu rozwoju małego dziecka DSR (od 2 miesięcy do 3 lat) do 1 godz. 300,0 zł
diagnoza rozwoju umysłowego dzieci(4-10 lat) - Leiter do 1,5 godz. 300,0 zł
diagnoza spektrum autyzmu ASRS, CONERS dla dzieci w wieku 2-5 lat do 3 godz. 250,0 zł
diagnoza wg koncepcji NDT-Bobath do 1 godz. 250,0 zł
diagnoza metodą Prechtla do 2 godz. 250,0 zł
Zaświadczenia
Wydanie dodatkowego zaświadczenia/opinii/wskazówek do terapii itp. ---- 50,0 zł

Badanie pedagogiczne wraz z opinią i przygotowaniem dokumentów do Poradni Psychologiczno-pedagogicznej – 200,-
Badanie psychologiczne wraz z opinią – 300,-

Możliwe terapie łączone – cena ustalana indywidualnie.