Oferta

EEG BIOFEEDBACK

Na czym polega EEG BIOFEEDBACK

EEG Biofeedback to trening multimodalny, który łączy w sobie elementy różne terapie z pogranicza medycyny i psychoterapii. Biofeedback jest oparty między innymi na bazie terapii behawioralnej. Metoda ta, od lat rozwijana w na świecie, do Polski trafiła w 1991 roku. Pierwszy, trening EEG Biofeedback, wprowadził prowadzony przez dr n. med. Michaelę Pakszys EEG Instytut. To właśnie w tym instytucie szkolili się terapeuci naszego Pomorskiego Centrum Terapii Rozwojowej.

EEG Biofeedback w odróżnieniu od innych metod biologicznego sprzężenia zwrotnego, charakteryzuje się kontrolą aktywności mózgu. Umieszczone na skórze głowy elektrody mierzą amplitudy fal mózgowych – zależne od stanu organizmu oraz aktywności mózgu. Trening ten opiera się na założeniach terapii behawioralnej.
Treningi zostały tak skonstruowane, by zwiększać liczbę fal szybszych – tych bardziej pożądanych. Tym samym stymulują one świadomą aktywność mózgu, czujność, koncentrację i uwagę. Rezultatem jest zoptymalizowana praca mózgu – większa koncentracja i wydajność, efektywniejsze planowanie pracy, zmniejszenie zmęczenia, zwiększona odporność na stres, większa czujność w dzień oraz lepszy sen w nocy.
Dzięki temu, metoda ta, może być stosowana zarówno u osób zdrowych, pozwalając im na zwiększenie swojego potencjału, poprawienie wyników w szkole oraz pracy, ale także jako terapia wspomagająca między innymi w leczeniu:

zaburzeń uczenia się i zachowania (zaburzenia uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa, (ADHD, ADD), nadwrażliwość),
zaburzeń pracy mózgu (epilepsja , MPD, rehabilitacja po urazach mózgu),
zaburzeń rozwojowych (upośledzenie umysłowe, zespół Aspergera),
trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, kłopoty z koncentracją),

Koszt jednej sesji 80zł zaleca się 10 spotkań 2 razy w tyg