Oferta

Profil Psychoedukacyjny (PEP-R)

Profil psychoedukacyjny (PEP-R) opracowany przez zespół E. Schoplera znany jest jako test oceniający poziom rozwoju dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju.

PEP-R często ze względu na swe walory diagnostyczne jest wykorzystywany do oceny rozwoju dzieci z innymi niż autyzm zaburzeniami w rozwoju (zespoły genetyczne, zaburzenia neurorozwojowe…). Przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca do 7 roku życia, jednak można go stosować dla dzieci starszych (do 12 roku życia) w przypadku, gdy pewne funkcje pozostają u nich na niższym poziomie niż 7 lat.
Test składa się ze skali rozwoju oraz skali zachowań.
Skala rozwoju określa poziom funkcjonowania dziecka w stosunku do jego rówieśników w siedmiu dziedzinach: naśladownictwie, percepcji, motoryce małej, motoryce dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, czynnościach poznawczych i komunikacji.
Skala zachowań jest pomocna w ocenie patologicznego zachowania dziecka w zakresie mowy, nawiązywania kontaktów i reakcji emocjonalnych, zabawy i zainteresowania przedmiotami oraz reakcji na bodźce.

Co pokazuje nam PEP -R:
1. Obydwie skale dostarczają szczegółowych informacji na temat poziomu, na jakim aktualnie znajduje się dziecko.
2. Pokazują także te obszary, które stanowią sferę najbliższego rozwoju dziecka (sfera potencjalnych możliwości do nabywania nowych umiejętności). Jest to szczególnie cenne przy opracowywaniu zindywidualizowanego programu terapii.

Koszt przeprowadzenia testu: 150zł