Mgr Iwona Zakrzewska

Iwona Zakrzewska

Mgr Iwona Zakrzewska - oligofrenopedagog

Kursy i szkolenia:
-Dziecko z autyzmem oraz zespołem Aspergera w placówce oświatowej
-rozpoznawanie i wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
-kliniczny diagnosta ADOS-2
-kurs wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
-kurs Terapia EEG BIOFEEDBACK
-kurs doskonalący budowanie dobrej relacji między dorosłym a dzieckiem
-kurs doskonalący kinezjologii edukacyjnej wg P Denissona
-kurs Terapia ręki